Počet škôl: 2571
Cirk. spojená škola -ZŠ Základná škola
Cirk. základná škola Základná škola
Cirk. základná škola Základná škola
Cirk. základná škola Základná škola
Cirk. základná škola Základná škola
Cirk. ZŠ J. Palárika Základná škola
Cirk. ZŠ s MŠ Základná škola
Cirk. ZŠ sv. Pavla Základná škola
Cirk. ZŠ sv.M.Goretti Základná škola
Cirk.spojená škola -CZŠ Základná škola
Cirk.zákl.škola s VJM Základná škola
Cirk.základná škola sMŠ Základná škola