Počet škôl: 2950
Cirk. MŠ pri ZŠ Materská škola
Cirk. MŠ sv. Alžbety Materská škola
Cirk. MŠ sv. M. Goretti Materská škola
Cirk.MŠ Sestry Jozafáty Materská škola
Cirkevná materská škola Materská škola
Cirkevná materská škola Materská škola
Cirkevná materská škola Materská škola
Cirkevná materská škola Materská škola
Cirkevná materská škola Materská škola
Cirkevná materská škola Materská škola
Cirkevná materská škola Materská škola
Cirkevná materská škola Materská škola