Počet škôl: 875
Gymn. sv. T. Akvinského Stredná škola
Gymnáz. gen. L. Svobodu Stredná škola
Gymnáz.I.Madácha s VJM Stredná škola
Gymnáz.M.Korvína s VJM Stredná škola
Gymnáz.V.B.Nedožerského Stredná škola
Gymnázium Stredná škola
Gymnázium Stredná škola
Gymnázium Stredná škola
Gymnázium Stredná škola
Gymnázium Stredná škola
Gymnázium Stredná škola
Gymnázium Stredná škola