Počet škôl: 2571
Evanj.základná škola Základná škola
Evanjelická ŠZŠ hlsl.i. Základná škola
Evanjelická ZŠ Základná škola
Evanjelická ZŠ Základná škola
Katolícka ZŠ Základná škola
KSŠ - ZŠ s MŠ Základná škola
Piar.SŠ.F.H.-Piar.ZŠ FH Základná škola
Reformovaná CZŠ s VJM Základná škola
Reformovaná ZŠ s VJM Základná škola
SCŠ MARIANUM - ZŠ s MŠ Základná škola
SKŠ-ZŠ sv. Svorada a B. Základná škola
Sp.špec.šk.int.- ZŠslp. Základná škola