Počet škôl: 2571
ZŠ pri zdravot.zariad. Základná škola
ZŠ pri zdravotn. zariad Základná škola
ZŠ pri ZZ ako súčasť SŠ Základná škola
ZŠ Ref.kresť.cikr.sVJM Základná škola
ZŠ s MŠ Základná škola
ZŠ s MŠ A. Bernoláka Základná škola
ZŠ s MŠ A. Radlinského Základná škola
ZŠ s MŠ bl. Zefyrína Základná škola
ZŠ s MŠ H.Gavloviča Základná škola
ZŠ s MŠ J. Nepomuckého Základná škola
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Základná škola
ZŠ s MŠ Kráľ. Pokoja Základná škola