Počet škôl: 2571
Sp.špec.šk.int.- ZŠslp. Základná škola
Sp.špec.šk.int.- ZŠslp. Základná škola
Sp.špec.šk.int.- ZŠslp. Základná škola
Spoj. škola - ZŠnks.i Základná škola
Spoj. škola -ŠZŠsl.p.i. Základná škola
Spoj.kat.šk.-ZŠsv.Mich Základná škola
Spoj.šk.sv.J.Bosca-ZŠ Základná škola
Spoj.škola - ŠZŠ Základná škola
Spoj.škola - ŠZŠ Základná škola
Spoj.škola - ŠZŠ Základná škola
Spoj.škola i.-ZŠpri ZZ Základná škola
Spoj.škola int. - ŠZŠ Základná škola