Počet škôl: 2571
Spojená škola-ZŠ Základná škola
Spojená škola-ZŠ pri ZZ Základná škola
Spojená škola-ZŠ pri ZZ Základná škola
Spojená škola-ZŠ pri ZZ Základná škola
Spojená škola-ZŠ pri ZZ Základná škola
Spojená škola-ZŠ priZZ Základná škola
Spojená škola-ZŠ s MŠ Základná škola
Spojená škola-ZŠsl.p.i. Základná škola
SŠ - ZŠI zrak.postih. Základná škola
SŠ - Špeciálna ZŠ Základná škola
SŠ - Špeciálna ZŠ Základná škola
SŠ - Špeciálna ZŠ Základná škola