Počet škôl: 2571
Spojená škola - ŠZŠ Základná škola
Spojená škola - ŠZŠ nks Základná škola
Spojená škola - ŠZŠI Základná škola
Spojená škola - ŠZŠI Základná škola
Spojená škola - ŠZŠI Základná škola
Spojená škola - ZŠ Základná škola
Spojená škola - ZŠ Základná škola
Spojená škola - ZŠ Základná škola
Spojená škola - ZŠ Základná škola
Spojená škola - ZŠ Základná škola
Spojená škola - ZŠ Základná škola
Spojená škola - ZŠ Základná škola